Posebna teorija relativnosti

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Posebno teorijo relativnosti je leta 1905 predstavil Albert Einstein.

Einsteinova postulata

To sta predpostavki na katerih sloni posebna teorija relativnosti.

  1. Zakoni fizike so enaki v vseh inercialnih (nepospešenih) sistemih.
  2. Hitrost svetlobe v vakuumu je enaka v vseh inercialnih sistemih.

Prvi postulat razglaša, da so zakoni fizike univerzalni in veljajo v vseh inercialnih sistemih, vsi inercialni sistemi so enakovredni. Drugi postulat izhaja iz Maxwellovih enačb o elektromagnetizmu, iz katerih sledi, da je hitrost svetlobe v vakuumu enaka

c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}

v vseh inercialnih sistemih (\,\mu_0, \varepsilon_0 sta indukcijska in Influenčna konstanta). Ta zahteva ovrača Galilejevo transformacijo in Newtonov koncept absolutnega prostora in časa.

Glej tudi

Osebna orodja