Poljski zapis

Iz MaFiRaWiki

  • Poljski zapis - Polish notation
  • Obrnjen poljski zapis - Reverse Polish notation

V matematiki lahko aritmetčne izraze zapišemo na različne načine. Oblika zapisa aritmetičnega izraza ali način zapisa je odvisna od vrstnega reda operandov in operatorjev, ki dan aritmetičen zapis sestavljajo.

Ločimo tri vrste - oblike zapisa aritmetičnega izraza;

  • prefiksna oblika zapisa,
  • infiksna oblika zapisa,
  • postfiksna oblika zapisa.

V računalniškem svetu se pogosto srečamo z


Marematičen izraz ((((a + b)* c) + d) + (f*h))

V navedenem matematičnem izrazu stoje operatorji med operandi.

Vrstni red izvajanja matematičnih operacij določamo s pomočjo oklepajev.

Poznamo zapis, kjer stoje operatorji za operandi Izraz zapisan v poljskem zapisu a b + c * d + f h * +


formula

Osebna orodja