Pogovor:Metoda

Iz MaFiRaWiki

Opažam, da se v našem Wikiju beseda metoda uporablja zelo široko, pa me zanima, kaj meni o tem stroka. V starih časih smo ločevali med pojmoma podprogram (ki ne vrne vrednosti) in funkcijski podprogram oz. funkcija, ki vrne vrednost.

Zdi se mi, da bi morali besedo metoda rezervirati za tiste funkcijske podprograme, ki so vezani na objektno programiranje, oz. so vezane na objekt oz. razred. Besedo funkcija oz. funkcijski podprogram pa bi zadržal za bolj splošni pojem. TomazPisanski 08:22, 16 januar 2007 (CET)

V 2. letniku tako učim: metoda je za objektno programiranje, funkcija pa je bolj splošen pojem, ki ga uporabljamo npr. pri Mathematici. Izraz program se uporablja za samostojne kose kode, ki jih lahko neposredno poženemo (v teoriji programskih jezikov pa program pomeni izraz brez prostih spremenljivk--saj take lahko neposredno evaluiramo). Izraza podprogram ne uporabljam dosti. AndrejBauer 09:31, 16 januar 2007 (CET)

Osebna orodja