Pogovor:Kaktusov sklad

Iz MaFiRaWiki

Iz trenutnega opisa ni razvidno, kako se kaktusov sklad razločuje od običajnega sklada. Ni namreč jasno, kako lahko spreminjamo vsebino skladov, ki so morebiti v kaktusovem skladu.TomazPisanski 14:50, 18 november 2006 (CET)

Popravil sem obliko, prosim, da od zdaj pišeš članke z wikijevimi ukazi za naštevanje in oblikovanje. Nekateri stavki so zelo čudno napisani. Zakaj ima operacija "popravi()" slovensko ime, vse ostale pa angleško?

Slike

Bolje bi bilo, če bi slike narisali z graphviz. Zdaj so neprimerne velikosti. AndrejBauer 23:24, 24 november 2006 (CET)

Vrstni red vsebine

Bolje bi bilo, če bi se članek začel z opisom podatkovne strukture, saj študenta, ki bo to prebiral, ne bo tako zelo zanimalo, kdo je podatkono strukturo "izumil". AndrejBauer 22:04, 9 december 2006 (CET)

Osebna orodja