Pogledi na datoteke

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Izbira načina pogleda na datoteke

Klik na gumb Izbira načina pogleda na datoteke vam ponudi naslednje možnosti :

  • Izredno velike ikone
  • Velike ikone

  • Srednje velike ikone

  • Male ikone

  • Seznam

  • Podrobnosti

  • Ploščice

  • Vsebina

Slika:NaciniPogledovNaDatoteke.png


V pogledih Izredno velike ikone, Velike ikone, Srednje velike ikone, Ploščice ter Vsebina se ikone razlikujejo le po velikosti. Videz ikon se spremeni, ko preklopimo na pogled Male ikone, Seznam ali Podrobnosti. Datotekam sta glede na vrsto datoteke dodeljeni ustrezni pripona in ikona.

Slika:VrsteDatotekIkone.jpg


Izbire Podrobnosti, Ploščice in Vsebina vam poleg imena datoteke posreduje še ostale informacije o datotekah. Največ informacij vam ponuja način pogleda Vsebina, ki poleg datuma spremembe in velikosti posreduje tudi podatke o velikosti in tipu slik ter dimenzije posnetkov.

Slika:pogledNaDatotekeVNačinuVsebina.png

Podokno s podrobnostmi


V vseh načinih pogleda se, ko kliknemo na dokument v oknu s podrobnostmi, izpišejo lastnosti dokumenta.

Slika:PodoknoSPodrobnostmiIzbranegaDokumenta.png

Podokno za predogled dokumenta


S klikom na gumb Slika:IkonaVklopIzklopPredogledaDatoteke.png Vklop/izklop predogleda dokumenta odprete oz. zaprete podokno za predogled dokumenta.


Razvrščanje dokumentov


S klikom na izbiro Razvrsti po lahko razvrščate datoteke ali mape glede na njihove lastnosti. Če izberete razvrščanje po avtorju, vam program Raziskovalec razvrsti datoteke v mape različnih avtorjev in v mapo Ni navedeno spravi vse dokumente, katerim avtor ni določen.


Slika:RazvrščanjeDaotekPoAvtorju.png


Pri izbiri razvrstitve po datumu spremembe razporedi datoteke v časovne skupine npr. Danes, Prej v tem letu in Daleč nazaj. Številka v oklepaju npr. (7) poleg imena mape pove število datotek v mapi. Glede na datume lahko samodejno razvrsti dokumente v mape po drugačnih časovni intervalih kot npr. Prejšnji teden, Dva tedna nazaj…


Slika:RazvrscanjeDatotekPoDatumuSpremembe.png


Pri razporejanju po vrstah datotek so datoteke razporejene v mape glede na vrsto datoteke.


Slika:RazvrscanjeDatotekPoVrstah.png


Pri razvrščanju po imenu datoteke razvrsti glede na njihovo ime po abecedi.


V različnih mapah ponudi program različne sezname izbir razvrščanja. Na primer v mapi Knjižnica/Videoposnetki ima namesto kriterijev Avtor, Datum spremembe in Oznaka kriterija Leto in Dolžina.


Slika:RazvrscanjePosnetkov.png

Osebna orodja