Podgrafi Sylowa (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Točkovno-tranzitivni sebikomplementarni grafi

Katja Berčič


Torek, 14. december 2010, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


V vsakem sebi komplementiranem, točkovno tranzitivnem grafu G obstaja induciran podgraf G' na p^r točkah (kjer je p^r največja potenca praštevila, ki deli moč množice točk grafa G), tako da je G' spet sebi komplementiran in točkovno tranzitiven.


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja