Podatkovni tip

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Podatkovni tip je množica, ki je del podatkovne strukture. Običajno imajo programski jeziki že vgrajene nekatere osnovne podatkovne tipe, kakršni so Boolean, znak, niz, celo število, ... Druge, sestavljene tipe oz. strukture pa je potrebno implementirati z enostavnimi.

Osebna orodja