Podatkovno polje RAID

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Podatkovna polja RAID)

RAID (Redundant array of independent disks) način povezave več diskov z namenom povečanja hitrosti, varnosti pred izgubo podatkov ali kombinacije obojega.


RAID 0 - Striping

Del podatkov zapiše na prvi, del pa na drugi disk (lahko je tudi več diskov). S hkratnim zapisovanjem se poveča hitrost zapisovanja na disk (teoretično za 2x). V primeru da odpove en disk, izgubimo vse podatke.

Slika:raid0.jpg

Prednost: Velika hitrost.

Slabost: nx večja verjetnost, da izgubimo podatke (n - število diskov).


RAID 1 - Mirroring

Podatki se identično zapisujejo na dva diska (ali več). V primeru odpovedi enega diska imamo vse podatke na drugem.


Slika:raid1.jpg

Prednost: Velika zanesljivost ohranitve podatkov.

Slabost: Manjša kapaciteta (2x 160 GB = 160 GB)


RAID 5

Podatki se zapisujejo na tri (ali več) diskov. Izmenično se del podatkov zapisuje na dva diska, na trtjega pa se zapišejo paritetni podatki. V primeru odpovedi enega diska lahko iz preostalih povrnemo izgubljeno vsebino (kombinacija RAID 0 in RAID 1).


Slika:raid5.jpg


Prednost: Velika zanesljivost ohranitve podatkov, Velika hitrost zapisovanja.

Slabost: Manjša kapaciteta (pri treh diskih je za 1/3 manjša, pri štirih za 1/4,)

Osebna orodja