Podaljšanje časa

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

V opazovalnem sistemu O', kjer opazovalec miruje glede na opazovani pojav, opazovalec izmeri lasni čas t0. Opazovalec v sistemu O, ki se giblje glede na O' izmeri daljši čas:

\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}},

pri tem je \Delta \,t_0 lasni čas, \Delta \,t pa čas, ki ga izmeri opazovalec O. u je hitrost sistema O glede na O'.

Osebna orodja