Poševni met

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Poševni met pravimo gibanju, ki ga opišemo z dvema kartezičnima koordniatama, ena od teh je vzporedna smeri težnega pospeška. Gibanje obravnavamo po vsaki koordinati posebej, tako ga razdelimo na navpični met in premo gibanje.

Osebna orodja