Pitagorov izrek

Iz MaFiRaWiki

Pitagorov izrek se glasi

a2 + b2 = c2,

kjer sta a in b dolžini katet ter c dolžina hipotenuze v pravokotnem trikotniku.

Osebna orodja