Pisanski, Tomaž; matematični kolokvij januar 2005

Iz MaFiRaWiki

Grafi na stropih naših gotskih cerkva

Tomaž Pisanski

Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem

20. januar 2005


Zapleteni geometrijski vzorci, ki jih najdemo v naravi ali pa so sad človekovega ustvarjanja, dopuščajo včasih zanimivo matematično razlago, ki ni nujno povezana s samim procesom nastajanja vzorca. Na zgledih, ki vključujejo tudi rebraste oboke, s stropov naših gotskih cerkva, si bomo ogledali teorijo upodobitev grafov in nekaterih drugih diskretnih struktur.

Osebna orodja