Ping

Iz MaFiRaWiki

To je osnoven program za preverjanje nastavitev in kontrole na TCP/IP mreži in deluje brez grafičnega vmesnika, zato ga moramo zaganjati v terminalskem oknu Command. Ping je kratica za Packet INternet Groper, prestreznik internetnih paketov. Je program, ki preverja dosegljivost računalniškega sistema (strežnika) v internetu.

Z programom lahko pošljemo testne ICMP pakete na določen IP naslov. Če dobimo pozitiven odgovor pomeni, da se "vidimo" z gostiteljem, v nasprotnem primeru pa dobimo različne odgovore o neuspehu.


S tem lahko ugotovimo:

  • če se pod dano domeno ali IP številko nahaja gostitelj,
  • koliko časa je paket potoval do gostitelja in da je gostitelj odgovoril nazaj,
  • kolikšne so izgube na poti do gostitelja.


Ping je ukaz, ki se uporablja za odpravljanje težav povezljivosti, ponovne dostopnosti in razpoznavanja imen.


Uporaba ukaza ping:


ping ime.strežnika

(npr. ping www.fmf.uni-lj.si ali ping www.najdi.si)


Slika:ping.jpg


ping IPštevilka

(npr. ping 193.5.6.7 ali ping 195.250.198.67)


Slika:pingIP.jpg


Orodje ping podpira zelo veliko uporabnih stikal, ki jih lahko uporabimo pri odpravljanju vseh vrst težav. Z osnovnim ukazom ping preverimo, ali je internetni oz. omrežni vir dejaven in ali so pri vzpostavljanju povezave z njim zakasnitve.


Uporabna stikala za orodje ping:

  • -a: Spremeni naslov IP v ime gostitelja.
  • -f: Vklopi "Ne fragmentiraj" za paket. Stikalo omogoča pošiljanje paketov, ki ne bodo razdeljeni.
  • -l vrednost: preverjanje dosegljivosti z uporabo paketov velikosti, ki jo določimo, in sicer v bajtih.
  • -r števec: prikaže naslove IP preskokov na poti do cilja. Določimo pa lahko število od 1 do 9.
  • -s števec: prikaže časovni žig zahteve za odmev in zahteve za odgovor na odmev za preskoke na poti do cilja. Določimo pa lahko število od 1 do 4.
  • -t: pošilja sporočilo z zahtevo za odmev, dokler tega ne prekinemo s pritiskom na CTRL+PAUSE ali CTRL+C.
  • -w vrednost: prikaže najdalji čas čakanja na sporočilo z odgovorom na odmev za vsako sporočilo z zahtevo za odmev.
Osebna orodja