Petkovšek, Marko; matematični kolokvij december 2000

Iz MaFiRaWiki

Simbolno računanje

Marko Petkovšek

Univerza v Ljubljani

7. december 2000


Kaj lahko računalniki storijo za matematiko? V prvih časih računalništva smo jih uporabljali pretežno le za numerično reševanje problemov. Vendar že od prvih začetkov obstajajo tudi primeri drugačne uporabe računalnikov, npr. iskanje primerov in protiprimerov v teoriji števil, izčrpno iskanje v teoriji grafov in kombinatoriki, dokazovanje izrekov v logiki itd. Tudi prvi poskusi "računalniške algebre" ali "simbolnega računanja" segajo že v petdeseta leta tega stoletja. Ta pristop, ki bi ga lahko poimenovali tudi "konstruktivna algebra" ali "algebraični algoritmi", je od omenjenih morda najširše uporaben, saj je relativno učinkovit, v poštev pa pride ne le v algebri, ampak tudi na tistih izsekih drugih področij matematike, ki jih je mogoče algebraizirati. V predavanju želim omeniti nekatere uspehe in možnosti simbolnega računanja.

Osebna orodja