Peter Legiša: Veliki spori v matematiki

Iz MaFiRaWiki

Povzetek: Za Obzornik sem napisal recenzijo knjige: Hal Hellman, Great Feuds in Mathematics, Ten of the Liveliest Disputes Ever, John Wiley & Sons, 2006, 250 str. Avtor je pred tem izdal tri knjige o velikih sporih: v medicini, naravoslovju in tehniki. Vse so doživele ugoden sprejem in tako je na predlog založbe Wiley napisal še knjigo o velikih sporih v matematiki. Na predavanju bom skušal povedati še nekaj več iz te knjige.

Osebna orodja