Peskovnik/Saša Peršoh/Tipkovnica

Iz MaFiRaWiki

Tipkovnica - vhodna enota računalnika

Računalnik ne razume naših besed, niti ne ve, kaj mu želimo pokazati s prstom. Prav tako ne vidi slik in še manj razume naše misli. Zato ima vhodne enote, ki ukaz, razumljiv človeku, preoblikujejo v signale, razumljive računalniku.

Vhodne enote so zelo različne, pač odvisno od tega, na kakšen način želimo računalniku vnesti ukaz. Lahko ga odtipkamo, mu ga pokažemo, povemo ali sporočimo kako drugače.

Računalniki imajo različne vhodne enote, vednar si danes težko predstavljamo računalnik brez tipkovnice. Na njej je preko 100 tipk, ki so razporejene v štiri skupine:

 • ALFANUMERIČNE TIPKE - uporabljamo jih največ, saj lahko z njimi napišemo vse črke, števke in druge znake;
 • SMERNE TIPKE - z njimi se premikamo po zaslonu;
 • ŠTEVILSKE TIPKE - v glavnem jih uporabljamo za vpis števil in
 • FUNKCIJSKE TIPKE - uporabljamo jih za hiter vnos nekaterih ukazov.

Poleg tipk za črke, številke in druge znake, ki jih uporabljamo pri pisanju, so v alfanumerični skupini tudi posebne tipke:

 • vnašalka (Enter) - za vnos ukaza ali konec odstavka in premik v novo vrsto;
 • dvigalka (Shift) - za vpis velike črke ali zgornjega znaka na tipki;
 • preslednica - za presledek med besedami;
 • tabulator (Tab) - za umik besedila ali premik v naslednjo celico tabele;
 • ključek (Caps Lock) - za daljše pisanje velikih črk;
 • vračalka (Backspace) - za brisanje znaka na levi strani trenutnega položaja;
 • Alt - za vpis pomembnih znakov.

Veliko uporabljamo tudi

 • brisalko (Delete) - za brisanje znaka na desni strani trenutnega položaja, ki se nahaja med smernimi tipkami.

Vsaka tipka tipkovnice je v bistvu stikalo. Ko pritisneš tipko, se njeno stikalo sklene in posebno elektronsko vezje odda ustrezni električni signal, ki ga računalnik razume. Za vsak znak (velika ali mala črka, presledek, števka, matematični znak ipd.) odda vezje drugačen signal. Ko pritisneš npr. črko B, odda tipkovnica niz 01000010. Kakšen niz predstavlja posamezni znak, določa standard ASCII (American Standard for Code Information Interchange). V računalniku se pritisnjeni znaki nizajo drug za drugim v besede, stavke in odstavke.

Osebna orodja