Perl

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka Ivana.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.


Perl

Kratica za Practical Extraction and Report Language (praktični jezik za izvlečeke in poročila). Programski jezik razširjen v okolju Unix. Zmogljivo orodje, ki omogoča neposredne sistemske klice in primerjanje z uporabo regularnih izrazov. Najpogosteje ga uporabljamo za zahtevnejše pregledovanje besedila in njegovo obdelovanje, pogosto za internetne namenske programe.


Primer:

$s = '0';
print "s = $s\n";
$s = $s +1;
print "s = $s\n";

Izpis pri izvedbi:

s = 0
s = 1

Osebna orodja