Pathping

Iz MaFiRaWiki

Ukaz pathping nekako združuje znani orodji ping in tracert.

Ukaz izevedmo enako kot ukaz ping. Torej v ukazni lupini, napišem ukaz pathping in ip številko ali dinamično ime gostitelja.

Po izvedbi ukaza dobimo poročilo sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu so prikazani vsi preskoki do cilja, v drugem pa statistični podatki o vsakem preskoku, pri čemer je navedeno tudi število izgubljenih paketov pri posameznih prskokih.


Tudi pri ukazu pathping lahko uporabimo številna dodatna stikala.

pathping -n -w 1000 www.siol.net

V zgornjem primeru smo ukazu pathpig naročili, naj prikaže le ip naslove usmerjevalnikov in naj na sporočil s ponovitvijo odmeva čaka 1 sekundo (1000 milisekund).


Slika:Pathping.jpg

Uporabna stikala za orodje pathping:

  • -n: ne prikaže imena gostitelja za vsak usmerjevalnik.
  • -h vrednost: določi največje število preskokov za sledenje na poti do cilja. Privzeta vrednost preskokov je 30.
  • -w vrednost: določi najdaljši čas čakanje na odgovor.
  • -p: določi čas čakanja pred novim prevejanjem dosegljivosti. Privzeta vrednost je 250.
Osebna orodja