Pascal

Iz MaFiRaWiki

Pascal je programski jezik, ki izvira iz jezika algola. Kot značilen šolski jezik je bil dolgo popularen tudi v slovenskem šolstvu. Za popularnost je bil precej kriv zelo hiter prevajalnik Turbo Pascal. Kasneje je iz njega nastal modula, delno oberon in pa okenski Delphi. Na voljo so prosti prevajalniki.

Primeri programov

Naloga: program Hello world

Program HelloWorld;
begin
 WriteLn('Hello, World!');
end.

Naslednji program izračuna in izpiše prvih 80 Fibonaccijevih števil:

Program Fibonacci;
const
 N = 80;
var
 i: Integer;
 tabela: Array[1..N] of Int64;
begin
 tabela[1] := 1;
 tabela[2] := 1;
 for i := 3 to n do tabela[i] := tabela[i-1] + tabela[i-2];
 for i := 1 to n do WriteLn(tabela[i]);
end.

Program prebere naravno število in ga izpiše v dvojiškem zapisu:

Program Binarno;
var
 n: Longint;
Function Dec2Bin(n: Longint): String;
var
 s: String;
begin
 s := '';
 while (n > 0) do
 begin
  s := Chr((n mod 2) + Ord('0')) + s;
  n := n div 2;
 end;
 Dec2Bin := s;
end;
begin
 ReadLn(n);
 WriteLn(n, '(10) = ', Dec2Bin(n), '(2)');
end.

Povezave

Osebna orodja