Delna funkcija

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz Parcialna funkcija)
Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Delna ali parcialna funkcija ali delna preslikava f:A → B je predpis, ki nekaterim elementom množice A priredi enolično določen element množice B. Množici A = dom(f) pravimo domena, množici B = cod(f) pa kodomena funkcije f. Množica C ⊆ A, kjer je f definirana, se imenuje definicijsko območje, množica f[C] = {f(x) ; x ∈ C} je zaloga vrednosti ali slika funkcije f.

Delna funkcija f je običajna funkcija, če njeno domeno dom(f) zožimo na definicijsko območje, oz. če je A = C.

Glej še

Osebna orodja