PSPO 09/10 Strani za izvedbo seminarskih nalog

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Možne teme Windows 2003

 • Namestitev Windows 2003 - (Bevc Primož)
 • Namestitev DNS (osnova) - (Starc)
 • Nastavitev sistemskih pravic za gesla na domeni (Merkač)
 • Nastavitev Forward Lookup Zone
 • Nastavitev Reverse Lookup Zone (Lavrih)
 • Namestitev Active Directory (Mele)
 • Integracija DNS v Active Directory (Vogler)
 • Priključitev Windows XP klienta na domeno - (Kovačič)
 • Ustvarjanje in administracija uporabnikov na domeni - (Razinger)
 • Ustvarjanje in administracija skupin na domeni - (Valenčič)
 • Konfiguracija in priklop mrežnega diska uporabniku (Murko)
 • Nastavitev gostujočih profilov uporabnik (Peršuh)
 • Zaščita in konfiguracija profilov uporabnikov (Škofca)
 • Uporaba skript za kreiranje uporabnikov (Žohar)
 • Namestitev in konfiguracija DHCP (Kolar)
 • Mrezne nastavitve TCP/IP (Kociper)
 • Vklop beleženja dostopa do datotek (Pev)
 • Namestitev in konfiguracija IIS (Drinovec)
 • Namestitev in konfiguracija NAT (Meden)
 • Namestitev in konfiguracija VPN (Jamnik)
 • Izdelava varnostne kopije Active Directory (Oliver Buček)
 • Remote connection (Prebil)
 • Terminal service

Skupni podatki

 • domena: UCILNICA.local
 • workstation: RACUNALNIK
 • server: STREZNIK
 • uporabniki:
  • ucenec
  • ucitelj
  • administrator


Možne teme Linux

 • Javna kriptografija - generiranje javnega in privatnega ključa (Razinger)
 • Namestitev spletnega strežnika Apache (Bevc)
 • Namestitev Debian v VmWare (Merkač)
 • Namestitev Ubuntu v VirtualBox(Prebil)
 • Namestitev Debian v VirtualBox (Mele)
 • SSH strežnik - namestitev in prijava iz klienta (Kovačič)
 • SSH strežnik - prijava z uporabo javne kriptografije (Meden)
 • Ukazna lupina - osnovni ukazi (Peršuh)
 • Urejevalnik besedil vi - osnove uporabe (Murko)
 • Urejevalnik besedil mcedit - osnove uporabe (Pev)
 • Uporaba spletne storitve EasyVMX (Škofca)
 • Uporaba ukazov apt-cache in apt-get (Valenčič)
 • Namestitev strežnika Apache2 in razlaga osnovne konfiguracije (Starc)
 • Dodajanje novega spletnega mesta v strežnik Apache2 (Žohar)
 • Omogočanje in onemogočanje ogleda vsebine imenikov v spletnem strežniku Apache2
 • Mrežne nastavitve (Kociper)
 • Apache2 in PHP (Lavrih)
 • Namestitev LDAP strežnika slapd (Meden)
 • Osnove orodja PHPLDAPAdmin (prijava, ustvarjanje vnosov)
 • PHPLDAPAdmin: ustvarjanje grup, uporabnikov, dodajanje uporabnikov v grupo
 • Apache2 - kontrola dostopa z uporabo LDAP strežnika
 • Apache2 - nastavitve z uporabo datoteke .htaccess (Buček)

Strani udeležencev

Testni primer

Povezave na svoje spletne strani naredite

Dejanski udeleženci

Osebna orodja