Označevanje datotek in map

Iz MaFiRaWiki

Označevanje datotek in map


Datoteko označite, tako da kliknete z levim gumbom miške. Označeni datoteki potemni ozadje. Če želite označiti več datotek, ki so prikazane zaporedno npr. od tretje do osme datoteke v seznamu, kliknete najprej tretjo datoteko. Nato držite tipko SHIFT in hkrati označite zadnjo osmo datoteko. Na ta način označite vse datoteke od tretje do osme hkrati.


Slika:OznačevanjeVečZaporednihDatotek.pngKadar pa želite označiti več datotek, ki niso na seznamu prikazane zaporedno, kliknete najprej na prvo datoteko. Nato držite tipko CTRL in hkrati klikate na ostale datoteke.


Slika:OznačevanjeRazprsenihDaotek.png


Hitri način označevanja strnjene skupine datotek izvedete tako, da kliknete z levo tipko miške nekje zunaj ikon in držeč levo tipko na miški prevlečete preko datotek.


Ko so datoteke označene jih lahko premikate v druge mape, kopirate, brišete… Datoteko lahko označite tudi z desno tipko miške. V tem primeru se vam odpre meni z ukazi, ki jih lahko izvajate nad dokumentom ali mapo.


Slika:MeniZUkaziZaDeloZDatotekami.png

Osebna orodja