Osnovna arhitektura operacijskih sistemov Windows XP/2003

Iz MaFiRaWiki

Arhitektura Windows NT, kamor sodijo Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista je modularna. To pomeni, da so omenjeni operacijski sistemi narejeni tako, da jih lahko uporabljamo na zelo različnih računalnikih.

V grobem delimo sistem na uporabniški del (user mode) in sistemski del (kernel mode).

Uporabniški del (user mode)

Uporabniški del je sestavljen iz dveh glavnih podsistemov, t.i.

 • Združevalni podsistem (Integral subsistems) in
 • Okoljski podsistem (Environment subsistems)


Slednji je bil zamišljen za poganjanje programov, napisanih za različne operacijske sisteme. Obstajajo trije glavni okoljski podsistemi:

 • Win32 podsistem. Poganja lahko 32-bitne programe za Windows. Podpira tudi navidezne DOS naprave (VDMs ali Virtual DOS Machines), ki podpirajo poganjanje MS-DOS programov in 16-bitnih programov za Windows 3.1.
 • OS/2 podsistem za OS/2 programe in
 • POSIX podsistem za POSIX programe.

Nobeden od tem sistemov ne more direktno do strojne opreme. Dostopa lahko preko skrbnika za navidezni spominski prostor (Virtual Memory Manager), ki je v sistemskem delu.


Združevalni podsistem skrbi za posebne funkcije operacijskega sistema v imenu okoljskega podsistema. Vsebuje

 • varnostni podsistem (security subsystem), ki dovoljuje/preprečuje dostop uporabniškim računom, rokuje s prijavami in določa beleženje sistemskih dogodkov (auditing). Skrbi tudi za Active Directory.
 • servis za delovne postaje (workstation service) in
 • servis za strežnik (server service).

Sistemski del (kernel mode)

Sistemski del skrbi za strojno opremo in nudi povezavo z uporabniškim delom. Deli se na tri dele:

 • skupina modulov, ki skrbijo za izvrševanje (Windows 2000 Executive),
 • osnovno jedro (Microkernel) zagotavlja sinhronizacijo mikroprocesorja, ureja prekinitve, kontrolira tudi vhodno-izhodne naprave.
 • HAL (Hardware Abstaraction Layer). To je plast med strojno opremo računalnika in preostalim delom operacijskega sistema. Oblikovan je tako, da skrije razlike v strojni opremi (da mrežno kartico prepozna kot mrežno kartico – podrobnosti ga ne zanimajo).


Poglejmo si podrobneje izvrševalne module:

 • Object Manager – vsi izvrševalni moduli dostopajo preko njega do različnih virov. Vsak vir je objekt. Skrbi torej za vse objekte v sistemu. Pravimo, da je Windows 2000 objektno orientiran operacijski sistem.
 • I/O Manager kontrolira vhodno-izhodne enote, diske, datotečne sisteme.
 • Security Reference Monitor skrbi za varnost sistema, logiranje, dovoljevanje dostopa, ...
 • IPC Manager (Interprocess Communication Manager) skrbi za vse povezave tipa strežnik/odvzemnik v samem računalniku in v povezavi z drugimi računalniki.
 • Virtual Memory Manger skrbi za navidezni spominski prostor, ki je sestavljen iz RAM pomnilnika in dela trdega diska.
 • Process Manager skrbi za zagon, kontrolo in ustavljanje procesov (programov).
 • Plug and Play Manager skrbi za vse komponente tipa Plug-and-Play (vključi in delaj). Prevzema tudi odgovornost za zagon in ustavitev USB in FireWire naprav.
 • Power Manager skrbi za sisteme v računalniku, ki omogočajo manjšo porabo energije (izklapljanje monitorjev, diskov, če nekaj časa ne uporabljamo računalnika,...).
 • Window Manager skrbi za komunikacijo z miško in tipkovnico ter pravilen izris in delovanje oken in menijev.
 • Graphics Device Drivers skrbijo za pravilen izris vseh objektov (črt, krivulj, naborov znakov - fontov) na zaslon.
Osebna orodja