Ordinalno število

Iz MaFiRaWiki

Množica α je ordinalno število, če velja:

1. α  je dobro urejena z ordinalno urejenostjo \leq\quad (x \leq y \Leftrightarrow x \in y \;\;\;\vee\;\;\; x=y)
2. α je  E - tranzitivna 
Osebna orodja