Opis okna Windows Explorer v Windows 7

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Opis okna Raziskovalec(Windows Explorer) v Windows 7

Raziskovalec(Windows Explorer) je program namenjen delu z datotekami in mapami: pregled vsebine map, kopiranje map, premikanje map, brisanje map,... Okno sestavljajo Naslovna vrstica, Menijska vrstica, Orodna vrstica, Podokno za krmarjenje, Podokno za vsebino mape, Podokno za predogled dokumenta in Podokno s podrobnostmi.

Slika:oknoProgramaRaziskovalec2.jpg


Velikost Podoken lahko prilagajate tako, da z miško poiščete na stikih podoken sliko kazalca v obliki dvosmerne puščice, kliknete levo tipko miške, jo držite in premaknete mejo med podoknoma.

Zaganjanje programa Raziskovalec(Windows Explorer):

 • V opravilni vrstici kliknete ikono Raziskovalec (Windows Explorer)
 • Kliknete ikono Start in izberemo bližnjico Računalnik

 • Kliknete hkrati na tipki Slika:tipkaStart.png in E


Podokno za krmarjenje

Podokno za krmarjenje je razdeljeno na štiri enote:

 • Priljubljene
 • Knjižnice

 • Računalnik

 • Omrežje

Slika:PodoknoKrmarjenje2.png


Znak puščice v obliki belega trikotnika Slika:BelaPuscica.png vam pove, da vsebuje mapa podmape, ki jih odprete s klikom na belo puščico. Znak puščice v obliki črnega trikotnika Slika:CrnaPuscica.png vam sporoča, da je mapa v podoknu za krmarjenje odprta in hkrati prikazuje vse njene podmape. Klik na puščico v obliki črnega trikotnika zapre mapo in skrije vse njene podmape.

Kadar z miško kliknete na mapo postane ozadje njenega naziva zatemnjeno, kar pomeni, da je mapa izbrana in so njene podmape in vsebovane datoteke prikazane v podoknu za vsebino.

Slika:odpiranjeMapVKrmarju2.png

Mapa Računalnik - Prikaz pomnilnih enot

V mapi Računalnik program Raziskovalec prikaže skupine pomnilnih enot:

 • Trdi diski
 • Naprave z izmenljivimi mediji

 • Prenosne naprave

S klikom na enote lahko dostopate do lokacij, kot so trdi diski, pogoni CD ali DVD. Dostopate pa lahko tudi do naprav, ki imajo vzpostavljeno povezavo z vašim računalnikom, kot so zunanji trdi diski, pomnilniški ključki USB, spominske kartice… Številka poleg imena mape nam pove število pomnilnih enot. Na spodnji sliki so v prvem delu so navedeni trdi diski. V skupini Naprave z izmenljivimi diski prikaže program USB ključke, Pogone DVD RW, Izmenljive diske(Memory cards), pomnilne enote, pomnilne enote digitalnih fotoaparatov(odvisno od tipa fotoaparata),… Običajno priključene digitalne fotoaparate prikaže v skupini Prenosne naprave.

Slika:mapaRacunalnik2.png

Ko je označena izbira Računalnik v podoknu za krmarjenje, so v Podoknu s podrobnostmi posredovani podatki:

 • Ime računalnika
 • Delovna skupina

 • Pomnilnik(velikost v GB)

 • Procesor(vrsta procesorja)

Ko pa izberete pomnilno enoto npr. USB ključek, vam Podokno s podrobnostmi posreduje podatke o skupni velikosti pomnilnega prostora, deležu uporabljenega prostora(vizualni prikaz), količini nezasedenega prostora in vrsti datotečnega sistema.

Slika:PodoknoZLastnostmi_USB.png

Orodna vrstica

Orodna vrstica ima v vsaki mapi gumbe Organiziraj, Izbira načina pogleda na datoteke, Vklop/izklop predogleda dokumenta in Poišči pomoč. Gumbi na nek način predstavljajo bližnjice do ukazov, ki jih uporabljate pri delu z mapami in dokumenti. Kateri dodatni gumbi so prisotni je odvisno od mape v kateri ste. V mapi Računalnik ponuja Orodna vrstica dodatne gumbe:

 • Sistemske lastnosti
 • Odstranitev ali spreminjanje programa

 • Preslikaj omrežni pogon

 • Odpri nadzorno ploščo

Slika:OrodnaVrsticaRačunalnik.png

V mapi Dokumenti so dodani gumbi:

 • Skupna raba
 • Zapiši

 • Nova mapa

Slika:OrodnaVrsticaDokumenti.png

V mapi Slike pa je dodan glede na mapo Dokumenti gumb Diaprojekcija.

Slika:OrodnaVrsticaSlike.png

Vklapljanje/izklapljanje delov okna Raziskovalec

Za posamezne dele okna lahko določite ali so vidni v oknu Raziskovalec(Windows Explorer) s klikom na gumb Organiziraj in izbiro v meniju Postavitev.

Slika:PostavitvePodoken.png

Osebna orodja