Operacija

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Operacija je drugo ime za preslikavo. V splošnem je n-člena (ali n-mestna) operacija preslikava iz kartezičnega produkta n množic A1,A2, ... ,An, v množico B. (n+1)-terica (A1,A2, ... ,An,B) se imenuje signatura operacije. Običajne operacije so dvomestne.

  • V primeru, ko so v signaturi vse množice enake, je operacija notranja, sicer pa je operacije zunanja.
  • Če je n=0, je operacija pravzaprav element množice B in ji pravimo konstanta.
  • Če je n=1, je operacija običajna funkcija A1 → B.

Zgledi

Osebna orodja