Odvod (Seminarska naloga 2010)

Iz MaFiRaWiki

Odvod

 1. Naloga: Odvod funkcije. Za definicijo navedite nekatere lastnosti in zveze, narišite nekaj slik.
 2. Viri:
  1. http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/odvod.html
  2. http://sl.wikipedia.org/wiki/Odvod
  3. Bronštejn, Šemendjajev, Musiol, Muhlig: Matematični priročnik – popravljena izdaja, str. 272
  4. predavana iz Matematike 1, prof.: Barbara Drinovec Drnovšek
 3. Predavatelj, avtor: Blažka Pagon
 4. Seminar: 24.5.2010
 5. Predstavitev: Slika:PredstavitevOdvod.pdf
 6. Seminarska naloga: Slika:Odvod.pdf
 7. Kvizna vprašanja:
  1. Zapišite definicijo odvoda?
  2. Kdaj pravimo, da je funkcija odvedljiva?
   • kadar obstajata levi in desni odvod in sta različna
   • kadar obstaja desni odvod
   • kadar obstaja levi odvod
   • kadar obstajata desni in levi odvod in sta enaka
  3. Funkcija je konveksna ko je:
   • prvi odvod večji od 0
   • drugi odvod manjši od 0
   • prvi odvod v točki x_0 manjši od 0
   • drugi odvod večji od 0
  4. Izračunaj naslednje odvode:
   • sin x =
   • ln x =
   • e^x =
   • tg x =
  5. Napiši pravilo za odvajanje kvocienta!
Osebna orodja