Odstavki in seznami v MaFiRa Wikiju (Seminarska naloga 2010)

Iz MaFiRaWiki

Odstavki in seznami v MaFiRa Wikiju

 1. Naloga: ugotovite in preverite, kako se v MaFia Wikiju uporabljajo odstavki in sezname. Z zgledi prikažite nekaj smiselno strukturiranih strani.
 2. Viri:
  1. http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki
 3. Predavatelj, avtor : Urška Belehar
 4. Seminar: 24.5.2010
 5. Predstavitev: http://wiki.fmf.uni-lj.si/images/c/cc/UrskaBeleharPredstavitev.pdf
 6. Seminarska naloga: http://wiki.fmf.uni-lj.si/images/3/32/UrskaBelehar_Seminarska_naloga.pdf
 7. Kvizna vprašanja:
  1. Kaj spremenimo, če začnemo pisati v novo vrstico?
   • Nič.
   • Naredi se odstavek.
  2. Kako začnemo nov odstavek?
   • S prazno vrstico.
   • Z znakom #
   • Z znakom :
   • Z novo vrstico.
  3. Kako naredimo neoštevilčen podseznam?
   • Z znakom *
   • Z znakom **
   • Z znakom #
   • Z znakom ##
  4. Kako naredimo oštevilčen podseznam?
   • Z znakom *
   • Z znakom **
   • Z znakom #
   • Z znakom ##
  5. S katerim znakom začnemo mešani seznam?
   • Z znakom <li>
   • Z znakom <ol>
   • Z znakom <ul>
  6. S katerim znakom začnemo seznam z definicijo?
   • Z znakom ;
   • Z znakom :
   • Z znakom #
   • Z znakom *
  7. Kaj naredimo, če med besedilo napišemo <br/>?
   • Zamaknemo vrstice na več nivojih.
   • Zaključimo vrstico brez, da bi začeli nov odstavek.
   • Sredinimo besedilo.
   • Končamo seznam.
Osebna orodja