Obnašanje oken

Iz MaFiRaWiki

Ko odpremo program ali mapo, se ta na zaslonu prikaže v okvirju, imenovanem okno. Od tod izhaja tudi ime operacijskega sistema Windows (okna).


Vsebina

Deli okna

Okna se vedno prikažejo na namizju – glavnem delovnem območju zaslona. Vsebina vsakega okna je drugačna. Na spodnji sliki so označeni skupni elementi vseh oken.

Slika:Obnašanje oken 1.png


  • Naslovna vrstica. Prikazuje ime dokumenta in programa ali mape.
  • Gumbi »Minimiraj«, »Maksimiraj« in »Zapri«. Ti gumbi skrijejo okno, ga povečajo na velikost celotnega zaslona in ga zaprejo.
  • Menijska vrstica. V tej vrstici so elementi, ki omogočajo izbiro in uporabo funkcij programov.
  • Drsni trak. Omogoča drsenje čez vsebino okna. Pojavi se, ko je dejanska vsebina okna večja od okna samega.
  • Obrobe in koti. Velikost oken spremenimo tako, da jih povlečemo s kazalcem miške.


V drugih oknih so lahko dodatni gumbi, polja ali vrstice, vendar imajo običajno tudi te osnovne dele.


Premikanje okna

Okno premaknemo tako, da s kazalcem miške pokažemo na njegovo naslovno vrstico. Nato okno povlečemo na želeno mesto.


Spreminjanje velikosti okna

Okno raztegnemo čez cel zaslon tako, da kliknemo njegov gumb »Maksimiraj« (srednji gumb v desnem zgornjem kotu okna) ali dvokliknemo naslovno vrstico okna. Maksimirano okno vrnemo na prejšnjo velikost tako,da kliknemo gumb »Obnovi« (prikaže se namesto gumba »Maksimiraj«) ali dvokliknemo naslovno vrstico okna. Velikost okna spremenimo tako, da z miškinim kazalcem pokažemo na katero koli obrobo ali kot okna. Ko se kazalec miške spremeni v dvosmerno puščico, povlečemo obrobo ali kot in zožimo ali razširimo okno.

Slika:Obnašanje oken 2.png


Velikosti maksimiranega okna ni mogoče spreminjati. Najprej ga je potrebno obnoviti na prejšnjo velikost. Nekatera okna imajo fiksno velikost, zato velikosti ni mogoče spreminjati. Primer za to so pogovorna okna.


Skrivanje okna

Skrivanje okna imenujemo pomanjšanje ali minimiranje. Okno s klikom na gumb »Minimiraj« začasno umaknemo iz zaslona. Program se ne zapre, okno pa je opazno kot gumb v opravilni vrstici. Okno prikličemo nazaj na zaslon s klikom na njegov gumb v opravilni vrstici.


Zapiranje okna

Okno zapremo s klikom na gumb »Zapri« v zgornjem desnem kotu okna. Okno se tedaj zapre in odstrani iz opravilne vrstice. Ukaz se uporabi, ko je delo s programom končano. Okno ponovno prikličemo tako, da program ponovno zaženemo. Če zapremo dokument in ne shranimo sprememb, se prikaže sporočilo z možnostjo shranjevanja sprememb v odprtem dokumentu.


Razporejanje oken

Okna lahko poljubno razporejamo po namizju.

Samodejno razporejanje oken

Program Windows lahko okna razporedi tudi samodejno in sicer na kaskadni način, navpično ali eno ob drugem (na sliki od zgoraj navzdol).


Slika:Obnašanje oken 3.png


Samodejno razporejanje izvedemo tako, da na namizju odpremo nekaj oken, nato z desno tipko miške kliknemo na prazen prostor v opravilni vrstici in izberemo »Okna v kaskado«, »Razporedi okna drugo nad drugim« ali »Razporedi okna drugo ob drugem«.


Razporejanje oken s pripenjanjem

Funkcija pripenjanja bo samodejno spremenila velikost oken, ko jih premaknemo ali pripnemo na rob zaslona. S pripenjanjem lahko razporedimo okna drugo ob drugo, jih navpično razširimo ali maksimiramo.


Vzporedno razporejanje oken

Naslovno vrstico okna povlečemo proti levi ali desni strani okna, dokler se ne prikaže oris razširjenega okna. Spustimo tipko miške, če želimo razširiti okno, kot kaže oris. Ponovimo prvi in drugi korak z drugim oknom na nasprotno stran, da ju razporedimo vzporedno.

Slika:Obnašanje oken 4.png


Slika:Obnašanje oken 5.png


Razširjanje okna od vrha do dna zaslona

Okno razširimo navpično od vrha do dna ekrana tako, da pokažemo z miškinim kazalcem na vrh ali dno odprtega okna, dokler se kazalec ne spremeni v dvosmerno puščico. Držimo gumb na miški in puščico povlečemo do spodnjega ali zgornjega roba ekrana. Širina okna se ne spremeni.

Slika:Obnašanje oken 6.png

Slika:Obnašanje oken 7.png


Maksimiranje okna

Naslovno vrstico primemo in povlečemo na vrh zaslona. Oris okna se razširi čez celoten zaslon. Sprostimo okno, če želimo, da se poveča na cel zaslon.

Slika:Obnašanje oken 8.png

Slika:Obnašanje oken 9.png


Pogovorna okna

Pogovorno okno je posebna vrsta okna. Zastavi vprašanje, ponudi izbirne možnosti za neko opravilo ali poda informacije. Pogovorna okna se pogosto prikažejo, ko program ali Windows potrebuje odziv uporabnika, preden lahko nadaljuje.

Slika:Obnašanje oken 10.png


V nasprotju z običajnimi okni večine pogovornih oken ni mogoče maksimirati, minimirati ali spremeniti njihove velikosti, lahko pa jih premikamo.

Osebna orodja