Objektna metoda

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka UrsaSaksida.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Definicija

Objektno metodo vedno kličemo na objektu. Znotraj metode se objekt, na katerem je klicana, imenuje this.

Primer

public class ObjektnaMetoda{
 private int nenegativnoStevilo; //razredna spremenljivka
 
 //konstruktor, v katerem preko objektne metode nastaviKolicino() nastavimo privatno spremenljivko nenegativnoStevilo.
 public ObjektnaMetoda(int kol){
  this.nastaviStevilo(kol);
 }
 
 //objektna metoda, ki nastavi vrednost spremenljivke nenegativnoStevilo. 
 public void nastaviStevilo(int kol){
  if(kol>=0){
   this.nenegativnoStevilo = kol;
  }
  else{
   this.nenegativnoStevilo = 0;//V primeru, da je stevilo negativno, nastavimo vrednost na nic.
  }
 }
}

Glej tudi

Osebna orodja