OOS 11/12 Strani za izvedbo seminarskih nalog

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Domače naloge

Windows 7

Prihodnost: Windows 8

naredila Veronika Cvetko

Delo z Windows 7

Osnovno delo z Windows 7

Windows Explorer

Ukazna lupina Command Prompt

Nastavitve v Windows 7

Administracija na Windows 7

Linux

 • Zgodovina Linux
 • Osnovna arhitekura sistema Linux
 • Pregled pogosteje uporabljenih grafičnih lupin
 • Pregled pogosteje uporabljenih ukaznih lupin
 • Osnove grafične lupine KDE (ta alineja je zaželjeno da je v celoti seminarska naloga od iste osebe - principi delovanja, obnašanje oken, omizja, opravilna vrstica, nastavitve, natančnejši opis trenutega brskalnika datotek - bodisi je to dolphin, konqueror ali nautilus)... prevzela Melita Kompolšek
 • Ukazna lupina bash ... prevzema Franc Jakoš
  • Ukaz pwd - vsi ukazi naj bodo opremljeni z opisom vezanim na osnovno uporabo (ne tako splošno, kot npr. v man)
  • Ukaz cd
  • Ukaz ls
  • Ukaz man
  • Ukaz ps
  • Ukaz cp
  • Ukaz mv
  • Ukaz rm
  • Ukaz top
  • Ukaz less
  • Ukaz more
  • Ukaz tail
  • Ukaz head
  • Uporaba pipe (|)
  • Osnove tekstovnega urejevalnika nano
 • Predstavitev datotečnega sistema Ext4
 • Struktura map na prvem nivoju v Linuxu in njihov pomen
 • Sistem pravic na Ext4
  • Nastavljanje pravic v KDE
  • Ukaz chmod
  • Ukaz chown
  • Ukaz chgrp
 • Uporabniki in skupine
  • Ustvarjanje uporabnikov in skupin v KDE
  • Datoteka /etc/passwd
  • Datoteka /etc/group
  • Ukaz adduser
  • Ukaz addgroup

Testne strani za preizkušanje

Osebna orodja