Null (Java)

Iz MaFiRaWiki

Objekt null v Javi označuje nedefinirano vrednost. Pojavi se, če ne nastavimo začetne vrednosti spremenljivke ali nove tabele.

Zgleda

Zgleda smo naredili z ukazno vrstico programa Drjava.

> String s;
> s
null
> String[] t = new String[10];
> t[5]
null
Osebna orodja