NullPointerException

Iz MaFiRaWiki

NullPointerException je izjema v Javi, ki se sproži, če uporabimo nedefinirani objekt null.

Pogosto nehote uporabimo objekt null, ker pozabimo nastaviti vrednosti objektov v tabeli. Če namreč naredimo tabelo objektov, so njihove začetne vrednosti null.

Zgledi

Spodnji primer smo izvedli v ukazni vrstici programa Drjava:

> String s = null;
> s.length()
NullPointerException: 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585)

Elementi nove tabele objektov so nastavljeni na null:

> String[] t = new String[10];
> t[5]
null
Osebna orodja