Nuša Košmerl

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Kontrolna naloga

Čas pisanja je 45 minut. Vsaka naloga je vredna 20 točk. Veliko sreče!

1. Naloga

Dana je funkcija f(x) = a(x − 1)(x4 + 3x3 + x + 3).

  1. Izračunaj ničle funkcije
  2. Nariši graf funkcije za a = − 1
  3. Izračunaj presečišče funkcij f(x) in g(x) = x2 − 1, ter ga označi na grafu.

2. Naloga

Dana je racionalna funkcija: f(x)=\frac{(x^3+x+x^2+1)}{(x-1)}.

  1. Izračunaj ničle in pole
  2. Izračunaj asimptoto ter natančno nariši graf
  3. Napiši enačbo tangente na graf v točki T=(0,-1)

3.Naloga

Brez uporabe kalkulatorja izračunaj:

\frac{(cos2x+2[(sinx)]^2+2 sinx〖cosx〗^3+2〖sinx〗^3 cosx )}{1+sin2x }

4. Naloga

Nariši: f(x)=3sin(\frac{x}{2}+3) in g(x)=3 cos\frac{2x-1}{6}.

Osebna orodja