Ničelna preslikava

Iz MaFiRaWiki

Pravimo, da je preslikava ničelna, če vse preslika v 0. Za ničelno preslikavo f : A \to B torej velja f(x) = 0 za vsak x\in A. Pri tem je 0\in B lahko tudi samo poseben element množice B, ki ga značimo z 0. Kadar je B algebrska struktura, ki vsebuje nevtralni element 0, je ničelna preslikava homomorfizem.

V linearni algebri je ničelna preslikava linearna preslikava, ki je predstavljena z ničelno matriko.

Glej tudi

Osebna orodja