Splošni gravitacijski zakon

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Splošni gravitacijski zakon (tudi Newtonov gravitacijski zakon ali zakon težnosti) pravi, da se vsak par teles v vesolju privlači s silo, ki je odvisna od njunih mas in medsebojne oddaljenosti.

Sila med točkastima telesoma je enaka:

F = \varkappa \frac{m_1\,m_2}{r^2},

kjer je F sila, ki vleče telesi skupaj, \varkappa gravitacijska konstanta, m1 in m2 sta masi, r pa razdalja med njunima težiščema. Taka oblika se lahko uporablja tudi za telesa, katerih velikost je zanemarljiva v primerjavi z medsebojno razdaljo. Sicer je treba zakon zapisati v diferencialni obliki in integrirati.

Glej tudi

Osebna orodja