New (Java)

Iz MaFiRaWiki

(Preusmerjeno iz New)
GFDL Avtor tega članka je študent/ka PolonaVehovec.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

Z ukazom new v Javi naredimo novo tabelo ali nov objekt.

Zgledi

Novo tabelo celih števil dolžine 42 naredimo z ukazom

new int[42]

Novo matriko celih števil s tremi vrsticami in štirimi stolpci naredimo z ukazom

new int[3][4]

Nov objekt razreda R naredimo z ukazom

new R(...)

kjer namesto ... zapišemo argumente, ki jih želimo podati konstruktorju.

Osebna orodja