Neusmerjen graf

Iz MaFiRaWiki

  • Pri neusmerjenem grafu par vozlišč ni urejen. To pomeni, da ne vemo, katera točka je začetek in katera konec.
  • Osebna orodja