Netstat

Iz MaFiRaWiki

Ukaz netstat uporabimo, če potrebujemo posnetek vseh vhodnih in izhodnih omrežnih povezav. S tem ukazom dobimo seznam vseh povezav, na katerem so tudi podatki o uporabljenem protokolu, lokalni in internetni naslovi, navedeno pa je tudi stanje povezave. Poročilo, ki se izpiše, vsebuje podatke o tem, katere povezave so dejavne, s katerimi omrežnimi in internetnimi napravami so vzpostavljene povezave in keteri lokalni viri so vzpostavili povezavo. Ta ukaz uporabljamo, kadar imamo težave z omrežnimi povezavami, ko poskušamo ugotovit, ali so določena vrata odprta, zakaj določeni računalnik v omrežju ne more vzpostaviti povezave ...


Slika:netstat.jpg


Uporabna stikala za orodje netstat:

  • -a: prikaže vse odprte povezave in vrata.
  • -e: prikaže ethernetno statistiko o poslanih in prejetih paketih. Stikalo lahko uporabite skupaj s stikalom -s.
  • -n: prikaže naslove in vrata v obliki naslovov IP, zapisanih v številkah.
  • -p protokol: prikaže povezave glede na uporabljene protokole, ki so lahko IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP ali UDPv6.
  • -s: prikaže statistiko za vsak protokol. Stikalo prikaže statistiko nza vse protokole. Če želimo statistiko samo za določen protokol, uporabimo to stikalo skupaj s stikalom -p.
Osebna orodja