Net.Plexor, interaktivna knjižnica za analizo in vizualizacijo velikih omrežij (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

net.Plexor, interaktivna knjižnica za analizo in vizualizacijo velikih omrežij

Jernej Bodlaj


Torek, 25. oktober 2011, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek:

Na področju analize omrežij danes zasledimo precej orodij, vendar le redka omogočajo globji vpogled v velika omrežja. Razvijamo splošno namensko programsko knjižnico, ki bo omogočala analizo in interaktivno vizualizacijo takšnih omrežij. V osnovi sledimo načelom, uporabljenim pri uveljavljenem orodju Pajek, poleg pa dodajamo interaktivne in grafične prvine, ki jih pri Pajku pogrešamo.

Na predstavitvi si bomo ogledali izhodišča za razvoj, nadaljevali bomo z izborom in omejitvami tehnologij pri implementaciji in se nato poglobili v delovanje.

Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja