Neponavljajoča zaporedja(Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Neponavljajoča zaporedja

Jaka Kranjc

Torek, 3. junija 2014, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Zaporedje je Thuejevo ali neponavljajoče, če ne vsebuje ponovitev odsekov poljubnih dolžin. Ko uvedemo l-podzaporedje zaporedja S kot zaporedje, ki vsebuje vsak l-ti element prvotnega zaporedja S, potem lahko posplošimo definicijo na k-Thuejeva zaporedja, kjer za vsak l=1,..,k zahtevamo, da je vsako l-podzaporedje prav tako Thuejevo.

Poleg zaporedij si bomo pogledali še računalniške programe, ki so vodili k ideji konstrukcije 2-Thuejeva zaporedja poljubnih dolžin iz najmanjšega števila znakov, ki jih z določenimi operacijami lahko spremenimo celo v krožna.


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja