Nekateri algoritmi in računalniški programi za probleme sintetične biologije (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Naslov: Nekateri algoritmi in računalniški programi za probleme sintetične biologije, 1. del

Tomaž Pisanski

Torek, 9. september 2013, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Ogledali si bomo nekatere programe, ki so v pomoč pri reševanju problema samosestavljivih nano-struktur. Na začetku si bomo ogledali gradnike, ki so prof. Romanu Jerali in sodelavcem omogočili načrtati samosestavljivi tetraeder TET12 in razloge za njihovo izbiro.

Seminar je zanimiv predvsem za sodelavce projekta BioOrigami.


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja