Nekateri algoritmi in računalniški programi za probleme sintetične biologije, 5. del (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Nekateri algoritmi in računalniški programi za probleme sintetične biologije, 5. del

Tomaž Stepišnik Perdih

Torek, 14. januar 2014, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek: Naj bo S = s1,s2,...,sn množica nizov, v katerih se (v vseh skupaj) črke a1,a2,...,ak pojavijo natanko dvakrat. Naj nam niz b1b2...bm predstavlja pot dolžine m + 1, v kateri so povezave označene z b1,...,bm. Ogledali si bomo preprost algoritem, kako iz množice S dobimo graf, ki ga tvorijo poti predstavljene z nizi iz S, če identificiramo enako označene povezave. Potem bo predstavljena ideja, kako lahko s pomočjo tega algoritma iščemo množice S, iz katerih dobimo zanimive grafe (na primer dvojni tetraeder).


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja