Nekatere metode za analizo kombinatoričnih iger (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Nekatere metode za analizo kombinatoričnih iger

Jurij Kovič

Torek, 17. december 2013, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek: Ob primerih znanih in manj znanih kombinatoričnih iger bomo spoznali osnovne metode, s katerimi jih lahko analiziramo. Predstavili bomo tudi nekatere nove igre.


Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja