Navor

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Navor (oznaka M) je odvisen od izbire osišča in definiran kot vektorski produkt ročice r in sile F:

\vec M = \vec r \times \vec F.

Navor pri kroženju je enak produktu vztrajnostnega momenta in kotnega pospeška:

\vec M = J\vec \alpha,

pri čemer sta navor in kotni pospešek vektorja, pravokotna na ravnino kroženja.

Osebna orodja