Navadno izbiranje/Implementacija (Java)

Iz MaFiRaWiki

Algoritem:

 • v neurejenem delu določimo mesto in vrednost za najmanjši podatek
 • primerjamo ta podatek s drugimi podatki, če najdemo manjšega, ju zamenjamo
 • ponovimo korake za vsak podatek v tabeli, dokler ne dobimo urejene tabele


 1. public static void navadnoIzbiranje(int[] tab){
 2. int i,j,iMin;
 3. for(i=0; i<=tab.length-2; ++i){ //določimo mesto in vrednost za najmanjši podatek
 4. iMin=i;
 5. int vMin=tab[i];
 6. for(j=i+1; j<=tab.length-1; ++j)} //pregledamo vse elemente od prvega do predzadnjega
 7. if(tab[j] <(vMin)){
 8. iMin=j;
 9. vMin=tab[j]; //če najdemo manjši podatek, zamenjamo i-ti element z najmanjšim j iz neurejenega dela tabele
 10. }
 11. tab[iMin]=tab[i];
 12. tab[i]=vMin;
 13. }
 14. }
Osebna orodja