Natančna zgornja meja

Iz MaFiRaWiki

Naj bo številsko zaporedje an navzgor omejena množica števil. Najmanjšo (če obstaja) od vseh zgornjih mej imenujemo natančna zgornja meja. Torej je M natančna zgornja meja zaporedja an, če hkrati velja:

  • M je zgornja meja zaporedja an, t.j. a_n \leq M za vse n,
  • če je a0 < M, a0 ni več zgornja meja, torej vsaj za en n velja a0 < an.

Natančno zgornjo mejo označimo: sup an.

Osebna orodja