Natančna spodnja meja

Iz MaFiRaWiki

Naj bo številsko zaporedje an navzdol omejena množica števil. Največjo (če obstaja) od vseh spodnjih mej imenujemo natančna spodnja meja. Torej je m natančna spodnja meja zaporedja an, če hkrati velja:

  • m je spodnja meja zaporedja an, t.j. m \leq a_n za vse n,
  • če je a0 > m, a0 ni več spodnja meja, torej vsaj za en n velja a0 > an.

Natančno spodnjo mejo označimo: inf an.

Osebna orodja