Nastavitve miške (Windows)

Iz MaFiRaWiki

V oknih skorajda vsa opravila izvedemo z miško. Pomembno je, da izberemo take nastavitve, da je delo z miško prijetno. Nastavitve prikličemo Start - Settings (nastavitve) - Control Panel (nadzorna plošča) - Mouse (miška).

Vsebina

Tipke miške

Na zavihku Tipke (Buttons) določimo, kako bosta delovali tipki miške. Če smo desničarji, pustimo izbrano desno tipko, če pa smo levičarji in bi radi tipki miške zamenjali med seboj, kliknemo zamenjaj primarno in sekundarno tipko.

slika:miška1.jpg

Z drsnikom v srednjem delu okna nastavimo hitrost dvakratnih klikov, oziroma čas, v katerem moramo dvakrat zaporedoma klikniti. Če nam dvokliki povzročajo težave in jih imajo Okna za dva posamezna klika, drsnik povlečemo nekoliko na levo. Trenutno nastavitev lahko preiskusimo v polju na desni, tako da dvakrat kliknemo na mapo. Če smo dovolj hitri, se mapa odpre, pri naslednjem dvokliku pa se zapre.

Slika:miška2.jpg

Kazalci miške

Na zavihku Kazalci (Pointers) izberemo videz kazalcev miške. Namesto privzete bele puščice (izbira None) lahko izberemo črno, sivo ali zlato puščico.

Pri višjih ločljivostih in prenosnikih lahko izberemo večje kazalce, ki so opaznejši. Na voljo so še številne sličice, tudi animirane. Če kliknemo puščico na desni strani polja Sheme, lahko iz ponujenega seznama izberemo eno od ponujenih shem.

V spodnjem delu okna se pojavijo kazalci miške, ki jih bomo videli med posameznimi opravili. Kazalce lahko tudi zamenjamo in sicer tako, da kliknemo na gumb Browse. Odpre se novo okno s številnimi kazalci. Najdemo jih v mapi c:\winnt\cursors. Kliknemo enega od njih in si v spodnjem delu okna ogledamo animacijo. Ko najdemo željeni kazalec, ga izberemo in kliknemo na gumb Open. Privzeti kazalec prikličemo nazaj, če kliknemo gumb Use Defolt.

Na dnu okna lahko vklopimo še izbiro Enable pointer shadow (Omogoči senco kazalca). Če je funkcija izklopljena, miška meče na zaslon rahlo senco.

Slika:Miš.jpg

Možnosti kazalca miške

V tretjem zavihku Možnosti kazalca uravnavamo hitrost kazalca miške in pospeške. Hitrost premikanja kazalca po zaslonu nastavimo z drsnikom. Za hitrejše premikanje povlečemo drsnik v desno, za počasnejše pa v levo. Pri privzetih nastavitvah je premikanje kazalca z enega konca zaslona na drugega nekoliko prepočasno.

Slika:kazalcimiška.jpg

Miška s kolescem

Nekatere miške so opremljene s kolescem, ki ga lahko vrtimo naprej ali nazaj, lahko pa kolesce tudi kliknemo, saj je kolesce hkrati tudi tipka, ki omogoča naslednje:

Vrtenje kolesca

V oknih map in v večini drugih programov za Okna premikamo vsebino v oknu navzgor in navzdol. V Wordu denimo, z vrtenjem kolesca hitro pregladamo celoten dokument.

Shift + vrtenje kolesca

V oknu Internet Explorerja, v oknu s pomočjo (Help) in v drugih pregladovalnikih HTML ima enak učinek, kakor če bi klikali gumb za premikanje nazaj (Back) in naprej (Forward). V drugih programih ga lahko uporabimo za kako drugo opravilo.

CTRL + vrtenje kolesca

V oknu Internet Explorerja, v oknu s pomočjo (Help) in v drugih pregledovalnikih HTML lahko spreminjamo velikost pisave. V drugih programih ima drugačno vlogo: v Wordu denimo tako povečuje oziroma pomanjšuje prikaz dokumenta na zaslonu.

Klik kolesca in premikanje miške

V Internet Explorerju, v oknu s pomočjo in nekaterih drugih programih se tako pomikamo po dokumentu v smeri premikanja miške. Pomikanje izklopimo, če spet kliknemo kolesce.

Glej tudi

Osebna orodja