Napoved

Iz MaFiRaWiki

Napoved ali deklaracija je koncept programskega jezika, ki definira semantiko posameznih delov programa, podprograma, funkcije, metode, objekta, modula, itd. Med drugim deklariramo:

  • vhodne in izhodne parametre
  • tipe lokalnih in globalnih spremenljivk
  • razsežnosti tabel

Nekateri programski jeziki dopuščajo sprotno deklariranje, vendar je dobra praksa postaviti vse deklaracije na eno mesto, na začetek programske enote. Nekateri programski jeziki spodbujajo deklaracije v posebnih datotekah.

Osebna orodja